Aktualności

08.05.2018

Inicjatywa lokalna - nowy termin naboru wniosków!

Serdecznie zachęcamy Mieszkańców naszej Gminy do zaangażowania się i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, której głównym celem jest wspólne realizowanie zadania publicznego. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić zarówno sami mieszkańcy, jak i działające w ich imieniu organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp., w ramach inicjatywy lokalnej, formularze wniosków w przedmiotowej sprawie na rok 2018 można będzie składać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., w dodatkowym – wyznaczonym na okres od 1 do 31 maja 2018r. – terminie.

Szczegółowe informacje, w tym zasady oraz tryb postępowania w przedmiocie inicjatywy lokalnej, znajdą Państwo w uchwale Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej oraz w uchwale zmieniającej Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016r. Informacje oraz druki dostępne są także w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. nr 3 lub pod numerem tel. 061 282 20 01 wew. 40 oraz w zakładce BIP-> Poradnik Klienta -> Dofinansowanie na sport i zadania publiczne.