Aktualności

09.04.2018

DOPŁATY Z PGNIG NA WYMIANĘ PIECA WĘGLOWEGO
NA PIEC GAZOWY

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczyna program dopłat dla osób, które zdecydują się na wymianę pieca węglowego na piec gazowy

Osoby zainteresowane zamianą dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne ogrzewanie gazowe mogą uzyskać dofinansowanie.

Organizator przewidział przeprowadzenie akcji pn. „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” w dwóch wariantach:

 • I wariant - dla odbiorców legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny zgodnie z  ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.);
 • II wariant - dla pozostałych odbiorców (osoby fizyczne).

Liczba odbiorców mogących skorzystać z dofinansowania w zależności od wariantu to:

 • wariant I - do 1 000 osób;
 • wariant II - do 10 000 osób.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 3.000 zł dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny;
 • 1.000 zł dla pozostałych odbiorców.

Aby skorzystać z akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”, należy:

 1. zlikwidować palenisko lub kocioł na paliwo stałe; 
 2. zakupić i zamontować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym; 
 3. przyjść do najbliższego Biura Obsługi Klienta PGNiG

oraz:

 • okazać dokument (rachunek, faktura) potwierdzający trwałe pozbawienie funkcjonalności grzewczej paleniska lub kotłowni na paliwo stałe;
 • okazać dokument lub dokumenty (rachunek, faktura) potwierdzające zakup i montaż jako źródła ogrzewania kotła kondensacyjnego zasilanego paliwem gazowym. Komplet dokumentów potwierdzających likwidację paleniska lub kotłowni na paliwo stałe należy dostarczyć do najbliższego Biura Obsługi Klienta PGNiG  po 2 maja 2018 r., ale nie później niż do 31 grudnia 2018 r.;
 • zawrzeć z PGNiG Obrót Detaliczny umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w grupie taryfowej W-3.6, W-3.9, W-3.12T, W-4, Z-3.6, Z-3.9, Z-3.12T, Z-4, S-3.6, S-3.9, S-3.12T, S-4, w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do daty zakończenia Akcji;
 • podpisać oświadczenie o trwałej likwidacji paleniska lub kotła na paliwo stałe;
 • podpisać oświadczenie o przystąpieniu do akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”;
 • podpisać porozumienie dotyczące wypłaty dofinansowania. 

Kwota dofinansowania zostanie wypłacona w terminie do 60 dni po pozytywnym wyniku weryfikacji złożonych dokumentów.

Akcja "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" startuje od 5 kwietnia 2018 r., a zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane od 2 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje: http://pgnig.pl/dofinansowanie

Najczęściej zadawane pytania: http://pgnig.pl/dofinansowanie-faq