Aktualności

01.08.2017

Mały Grant – przyznany

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą w dniu 31 lipca 2017 r. Burmistrz Książa Wlkp. przyznał kwotę 2 000,00 zł Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie, która ubiegała się o wsparcie na realizację zadania w trybie małego grantu pn. Odpust parafialny połączony z festynem.

Celem zadania publicznego jest upowszechnienie tradycji pielgrzymowania oraz integracja społeczności.