Aktualności

16.05.2017

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

Gmina Książ Wlkp. informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie usługi usuwania wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest.
Wnioski na rok 2017 należy składać do 4 sierpnia br.

Do składania wniosków uprawnieni są posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Książ Wlkp., na których znajdują się wyroby budowlane zawierające azbest i/lub odpady zawierające azbest, przy spełnieniu następujących warunków:

  1. są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości
  2. są użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystym nieruchomości,
  3. są władającymi nieruchomością (np. użytkownik, dzierżawca, najemca, zarządca) i posiadają pisemną zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, udzieloną przez właściciela/współwłaścicieli nieruchomości lub użytkownika wieczystego/użytkowników wieczystych nieruchomości,
  4. są użytkownikami działek w rodzinnych ogrodach działkowych,
  5. są ujęci w rejestrze wyrobów zawierających azbest – bazie azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl).

Wniosek, załączniki oraz regulamin do pobrania ze stron internetowych: Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz Starostwa Powiatowego w Śremie lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (ul. Stacha Wichury 11a, pokój nr 12).