Aktualności

10.03.2017

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Informujemy, iż w związku z unieważnieniem pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017, Burmistrz Książa Wlkp. ogłasza Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017. Oferty można składać w terminie do 31 marca 2017r. w tut. Urzędzie.

Szczegółowe informacje dotyczące Drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017, jak również nowy wzór oferty znajdą Państwo w załącznikach poniżej.