Aktualności

15.01.2018

Komunikat o sytuacji hydrologicznej
na terenie Gminy Książ Wlkp.
(stan na dzień 15.01.2018 r.)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, że wysokość lustra wody rzeki Warty przepływającej przez Gminę Książ Wlkp. spadła od poprzedniego pomiaru (08.01.2018 r.). Na chwilę obecną wodomierz w Śremie wskazuje obniżenie się stanu wody o 10 cm poniżej stanu ostrzegawczego, wynosi 390 cm. W związku z powyższym informujemy, że nie ma zagrożenia powodziowego dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż rzeki Warty.

11.01.2018

Ksiąski koncert noworoczny

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem” – tymi słowami K.I. Gałczyńskiego rozpoczął się w piątkowy styczniowy wieczór ksiąski koncert noworoczny. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. pękała w szwach. Na koncert bowiem obok dzieci i młodzieży przybyli także ich rodzice, na czele z Prezydium Rady, dziadkowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele ksiąskiego samorządu

08.01.2018

Przedszkolny koncert kolęd i pastorałek
Późnym czwartkowym popołudniem, 4 stycznia w ksiąskim Przedszkolu odbył się koncert kolęd i pastorałek pt. „Nie płacz Jezu”.  Pełni obaw o stan pogody lecz z wiarą, że wszystko się uda, tuż po zapadnięciu zmierzchu, około godz.1630, przedszkolaki rozpoczęły swoje kolędowanie.
 

08.01.2018

DOFINANSOWANIE DO NAPRAWY POJAZDU SD 30 JEDNOSTKI OSP W KSIĄŻU WLKP.

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) został wykonany remont pojazdu SD 30 na podwoziu Jelcza jednostki OSP Książ Wlkp. Wartość całej naprawy opiewała na kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), pozostała kwota naprawy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) została sfinansowana z budżetu gminy Książ Wlkp., w postaci dotacji celowej.

08.01.2018

Komunikat o sytuacji hydrologicznej na terenie Gminy Książ Wlkp. (stan na dzień 08.01.2018 r.)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, że wysokość lustra wody rzeki Warty przepływającej przez Gminę Książ Wlkp. wzrosła od poprzedniego pomiaru (02.01.2018 r.). Na chwilę obecną wodomierz w Śremie wskazuje przekroczenie stanu ostrzegawczego o 10 cm tj. wynosi 410 cm.. Sytuacja ta spowodowana jest regulacją poziomu wody w zbiorniku Jeziorsko oraz obfitymi opadami deszczu. W związku z powstałą sytuacją uspokajamy, że nie ma zagrożenia powodziowego dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż rzeki Warty. O bieżącym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować.

08.01.2018

26.finał WOŚP w Książu Wlkp.

Książ Wlkp. za sprawą koordynatora finału - Centrum Kultury - po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne „wielkie granie” odbędzie w najbliższą niedzielę, 14 stycznia na ksiąskim rynku. Tym razem, celem zbiórki będzie pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.