Aktualności

22.03.2017

Podsumowanie kampanii NEFROTEST

W niedzielę, 12 marca br., 32 mieszkańców Gminy Książ Wlkp., w tym przedstawiciele lokalnego samorządu, wzięli udział w kampanii społecznej NEFROTEST, zorganizowanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem – Stacją Dializ B. Braun Avitum w Śremie.

22.03.2017

Autorskie spotkanie z Marleną Grewling
fotograficzna droga do poszukiwania siebie

W piątkowe późne popołudnie, ksiąska Izba Regionalna zamieniła się w swoistą galerię fotografii. A wszystko to za sprawą zorganizowanej w niej wystawy zdjęć autorstwa Marleny Grewling, która - notabene - była główną bohaterką piątkowego spotkania.

21.03.2017

GODZINA DLA ZIEMI

W sobotę 25 marca 2017 r. w godzinach 20.30 - 21.30 odbędzie się kolejna edycja akcji ekologicznej WWF pn. „60+ Godzina dla Ziemi”.

21.03.2017

Meldując się i płacąc podatki w Gminie Książ Wlkp. –
masz realny wpływ na rozwój swojej okolicy

co roku, do każdej gminy trafia ok. 38% podatku dochodowego płaconego przez jej mieszkańców. Środki te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, budowę i remonty dróg oraz chodników, oświetlenia czy kanalizacji. Dzięki nim możliwym jest przedstawienie bogatej oferty kulturalno- czytelniczej czy sportowo- rekreacyjnej, utrzymanie porządku w mieście i na wsiach. W jaki sposób sami mieszkańcy mogą przyczynić się do tego, aby część podatku z ich PIT- u wróciła w postaci nowych inwestycji do gminy, w której mieszkają?

20.03.2017

Wsparcie żywnościowe dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Caritas Polska po raz kolejny - jako jedna z czterech organizacji pozarządowych - realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego.

20.03.2017

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.