Aktualności

07.07.2016

Podziękowania dla dowódcy Młodzieżowej Grupy Rekonstrukcyjnej Kosynierów z Książa Wlkp.

W poniedziałek, 27 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami, XXII sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Gościem specjalnym posiedzenia był Pan Wojciech Koterba z Mieszkowa, założyciel tamtejszej Izby Regionalnej oraz inicjator i dowódca działającej przy Centrum Kultury, Młodzieżowej Grupy Rekonstrukcyjnej Kosynierów z Książa Wlkp.

04.07.2016

Apel do rolników

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych w załączeniu przekazujemy apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

01.07.2016

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.

W środę, 22 czerwca br. podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Burmistrz Pan Teofil Marciniak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Sławomirem Przybylskim, złożyli serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp.

30.06.2016

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowych
niezabudowanych w Książu Wlkp.

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego przeznaczone są atrakcyjnie usytuowane nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Gminy Książ Wlkp., położone przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

29.06.2016

Spotkanie integracyjne seniorów w Konarzycach

W czwartek, 16 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., w ramach rozpoczętego w lutym br. cyklu spotkań dla ludności w wieku senioralnym, zorganizował dla miejscowych seniorów spotkanie pod hasłem Integracja społeczności lokalnej wraz z elementami promocji zdrowia. Spotkanie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Konarzycach, a przygotowane zostało we współpracy z Sołtysem wsi, Panią Katarzyną Stachowiak.

24.06.2016

Apel do mieszkańców – dbajmy o drogi!

W związku z nagminnym zaorywaniem rowów i niszczeniem poboczy dróg, Urząd Miejski w Książu Wlkp. apeluje do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych, a także nie naruszać kamieni granicznych.