Aktualności

13.01.2016

Zakończono budowę ul. Piaskowej w Książu Wlkp.

W dniu 28 grudnia 2015 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. – ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka – etap II ul. Leśna – roboty uzupełniające”

13.01.2016

Włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nieruchomości położonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Działania nad włączeniem nieruchomości położonej na terenie Gminy Książ Wlkp. o łącznej powierzchni 48,2650 ha w tym 14,7227 ha przeznaczonych pod tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz 33,5423 ha terenów z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” rozpoczęto na początku 2013 r.

12.01.2016

24. Finał WOŚP w Książu Wlkp. za nami !

W minioną niedzielę, 10 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 24. W akcję włączył się także ksiąski sztab WOŚP. Nad przygotowaniem tegorocznego finału pracowało m. in. 40 wolontariuszy, pracownicy Centrum Kultury, strażacy OSP Książ Wlkp., panie z PKO BP liczące zebrane pieniądze oraz wiele innych osób, bez których zapału i pracowitości „wielkie granie” nie byłoby możliwe.

11.01.2016

Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy!

Mszą świętą w intencji Powstańców Wielkopolskich, złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców w Chwałkowie Kościelnym oraz przepiękną inscenizacją wydarzeń z przełomu 1918-1919 roku, społeczność szkolna, mieszkańcy Chwałkowa oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego uczcili 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

11.01.2016

Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych
oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

11.01.2016

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Uprzejmie informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Śremskim i włodarzami gmin z terenu powiatu śremskiego, z początkiem 2016 roku uruchomiona została nieodpłatna pomoc prawna na rzecz uprawnionych mieszkańców poszczególnych gmin.