Aktualności

26.11.2015

Zakończono przebudowę drogi w Gogolewie

W listopadzie br. zakończono przebudowę drogi w Gogolewie. Jest to kolejny odcinek drogi zrealizowany w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Książ Wlkp.”

Wykonawcą robót był Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Koszt przebudowy drogi - zgodnie z umową - wyniósł 141 884,19 zł brutto.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego gr. 7 cm na podbudowie z gruzu betonowego żwirowego gr. 23 cm na odcinku o dł. 900 m

Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.