Aktualności

10.11.2015

Sołtysi oraz składy osobowe Rad Sołeckich, kadencji 2015-2019

Dobiegły końca zaplanowane na październik i listopad wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich wybieranych na kadencję 2015-2019. W Gminie Książ Wlkp. funkcjonuje 21 sołectw. W obecnej, nowej kadencji 15 sołtysów ponownie zostało wybranych na to stanowisko, natomiast 6 - to nowe osoby. Wśród przewodniczących jednostek pomocniczych przeważają mężczyźni. Jest ich 12. Z kolei pań wybranych na stanowisko sołtysa mamy 9.

Wszystkim nowo wybranym przewodniczącym oraz członkom rad sołeckich gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Poniżej znajdą Państwo informację zawierającą nazwiska sołtysów oraz członków rad sołeckich, a także kontakt do ich przewodniczących.