Aktualności

01.04.2016

Rusza Program Rodzina 500+

Informujemy, iż od dziś, tj. 1 kwietnia br. można składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W związku z uruchomieniem Programu Rodzina 500+, Premier RP, Beata Szydło wystosowała List do polskich rodzin, którego treść zamieszczamy w załączniku do niniejszej informacji.

23.03.2016

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Informujemy, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2016.

18.03.2016

Zmiana organizacji ruchu na ul. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp.

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkańców ulicy Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. dotyczące utrudnień w komunikacji i potrzeby zmiany organizacji ruchu na osiedlu, Komisja ds. Organizacji Ruchu Drogowego na terenie Powiatu Śremskiego, zasugerowała przeprowadzenie wśród mieszkańców ulicy, konsultacji w formie badania ankietowego. Badanie to miało na celu poznanie opinii właścicieli posesji na temat wprowadzenia „zakazu zatrzymywania” wzdłuż jednej strony ul. Dr M. Krybusa.

17.03.2016

INFORMACJA
dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się kontrola wybranych nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, pod kątem spełnienia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Książ Wlkp., dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania nieczystości ciekłych.

17.03.2016

Informacja

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie zgłoszeniami o zanieczyszczeniach dróg publicznych przez osoby prowadzące prace na polach, Urząd Miejski w Książu Wlkp. apeluje o nie zaśmiecanie i nie zabrudzanie w/w dróg. Pozostawione na drodze błoto czy obornik nie tylko wyglądają nieestetycznie, co przede wszystkim stwarzają realne niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami.

11.03.2016

Dzień Sołtysa i spotkanie w Centrum Kultury

Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, w przeddzień jego obchodów, w siedzibie ksiąskiego Centrum Kultury, odbyło się spotkanie przewodniczących jednostek pomocniczych z gminy Książ Wlkp., Brodnica i Dolsk oraz przybyłych gości. Z zaproszenia Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Śremskiego, Pani Iwony Zegar, skorzystali nie tylko sołtysi, ale także włodarze ościennych gmin oraz Starosta Powiatu.