Aktualności

20.04.2016

Ankietyzacja podmiotów prowadzących działalność rolniczą na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć tzw. OSN.

20.04.2016

Intensywny kurs języka hiszpańskiego

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na I edycję kursu języka hiszpańskiego. Kurs będzie miał charakter intensywnej nauki skoncentrowanej na komunikacji.

18.04.2016

Nowa wystawa w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp.

W minioną sobotę, 16 kwietnia, Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp. gościła Pana Tomasza Klauzę, założyciela Muzeum Napoleońskiego oraz Muzeum Gwiezdnych Wojen w Witaszycach, który wygłosił prelekcję dotyczącą Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Dodatkową atrakcję stanowiło otwarcie wystawy szabel kawalerii polskiej oraz bagnetów i wyposażenia Wojska Polskiego z lat 1914-1945.

15.04.2016

Nowy Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz nowe stawki opłat

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że Zarządzeniem nr 42/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. wprowadzony został nowy Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. Nowe zasady, jak i nowe stawki zaczną obowiązywać począwszy od dnia 2 maja 2016 r.

12.04.2016

Wsparcie finansowe na start w biznesie

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości udziela mieszkańcom województwa wielkopolskiego, w tym osobom bezrobotnym, pracującym oraz nieaktywnym zawodowo, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

05.04.2016

Bądź na bieżąco! – Gmina Książ Wlkp. uruchomiła bezpłatną aplikację Alertownik

Alertownik to prosta w obsłudze i funkcjonalna aplikacja, dzięki której Mieszkańcy naszego miasta i gminy mogą szybko i skutecznie otrzymywać powiadomienia dotyczące działalności samorządu. Mogą również sami zgłaszać różnego rodzaju problemy i inicjatywy.