Aktualności

28.04.2016

Bus 500+ z wizytą w Książu Wlkp.

W dniu 1 kwietnia br. ruszył program "Rodzina 500 plus", a wraz z nim w całym kraju rozpoczęła się również specjalna akcja promocyjno - informacyjna urzędów wojewódzkich bus 500 plus. Specjalnie oznakowany pojazd 500 plus, będący mobilnym punktem informacyjnym odwiedzi Gminę Książ Wlkp. w dniu 28 kwietnia 2016 r.

28.04.2016

Uwaga kierowcy!
Od dziś zmiana organizacji ruchu na ul. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp.

W dniu dzisiejszym tj.28 kwietnia w ciągu ul. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp. zostaną zamontowane znaki drogowe B-36 informujące o zakazie zatrzymywania się wzdłuż jednej strony ulicy.

27.04.2016

Gminne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski

Dzień 21 kwietnia 2016 r. zapisał się na kartkach kalendarza lokalnej historii jako niezwykle ważna data dla wszystkich mieszkańców Chwałkowa Kościelnego, miejscowej szkoły, a także dla całej społeczności Gminy Książ Wlkp. Tego bowiem dnia w największym gminnym sołectwie, miały miejsce uroczyste obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

26.04.2016

Kolejna rocznica Wiosny Ludów za nami...

Uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Mikołaja rozpoczęto obchody 168. Rocznicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Podczas nabożeństwa, montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie ksiąskiego gimnazjum. Słowem i śpiewem członkowie Kółka Teatralnego uczcili 1050. Rocznicę Chrztu Polski. Po mszy złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej dowódcy wojsk powstańczych mjr. Floriana Dąbrowskiego, a następnie w asyście Drużyny Ułanów Armii Wielkopolskiej ze Stajni Kawcze, Grupy Rekonstrukcyjnej Kosynierów, Orkiestry Dętej OSP Książ Wlkp., Mażoretek, pocztów sztandarowych i delegacji oraz licznie zebranych mieszkańców gminy, przemaszerowano na mogiły powstańcze.

20.04.2016

Ankietyzacja podmiotów prowadzących działalność rolniczą na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć tzw. OSN.

20.04.2016

Intensywny kurs języka hiszpańskiego

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na I edycję kursu języka hiszpańskiego. Kurs będzie miał charakter intensywnej nauki skoncentrowanej na komunikacji.