Aktualności

09.12.2016

PRZEDSIĘBIORCO !!!

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z pózn. zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

07.12.2016

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

05.12.2016

Mikołajkowo na ksiąskim rynku

W niedzielne popołudnie, 4 grudnia ksiąski rynek po same brzegi, wypełnił się mieszkańcami Gminy oraz przybyłymi gośćmi. A wszystko to, za sprawą Mikołajek, które przeniosły nas w magiczny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

01.12.2016

Nowa strona internetowa Centrum Kultury Książ Wlkp.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowej strony internetowej Centrum Kultury Książ Wlkp. W aktualnej wersji, zastosowano nie tylko nowoczesną szatę graficzną. Zwiększona została również funkcjonalność serwisu, poprzez który użytkownicy drogą elektroniczną, mogą dokonywać rezerwacji sal i innych usług, będących w ofercie CK.

29.11.2016

Informacja

Poniżej znajdą Państwo informację zamieszczoną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2016 roku.

28.11.2016

Fotografia w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp.

W czwartkowe popołudnie, 24 listopada w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp. otwarto kolejną wystawę, tym razem fotograficzną, której motywem przewodnim jest Dziecko. A wszystko to za sprawą zdjęć autorstwa Małgorzaty Porażewskiej, przedstawiających pociechy z ksiąskiego przedszkola.