Aktualności

06.06.2019

Gminny Turniej Sołectw już w niedzielę, 16 czerwca

Centrum Kultury Książ Wlkp. wraz z Sołectwem Włościejewice serdecznie zapraszają na Gminny Turniej Sołectw, który odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 16.00 na boisku we Włościejewicach. To już tradycja, że w przyjemnej czerwcowej atmosferze drużyny z różnych wsi naszej Gminy rywalizują ze sobą o miano najlepszego sołectwa.

05.06.2019

Stypendium Burmistrza Książa Wlkp. – czas start!

Informujemy, iż od 15 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Takie wsparcie mogą otrzymać uczniowie pobierający naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Książ Wlkp.  Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: rodzic (opiekun prawny) dziecka lub dyrektor.

05.06.2019

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Książ Wlkp.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ENEA Operator Sp. z o.o., na terenie Gminy Książ Wlkp. w najbliższych dniach, planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej.

05.06.2019

"Wakacje z WOT"

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ulegają nieustannej modernizacji. Z początkiem 2017 r. w Wojsku Polskim został powołany piąty rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), a pozostałe  z nich są ciągle rozbudowywane. 
W związku z powyższym, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu prowadzi wzmożoną rekrutację do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do Terytorialnej Służby Wojskowej pełnionej w ramach 12. Wielkopolskiej Brygady Ochrony Terytorialnej.

04.06.2019

„Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Poznaniu ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych.

04.06.2019

Badania ankietowe prowadzone na terenie Gminy Książ Wlkp.
Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Książ Wlkp. od 1 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują badania ankietowe.