Aktualności

07.03.2016

Informacja

Zarządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych, obwodów dla poszczególnych rzeźni oraz wyznaczania dla nich lekarzy weterynarii do przeprowadzania badań.

02.03.2016

ORLIK CZYNNY

Z dniem 1 marca 2016 r. ruszył kolejny sezon na ksiąskim Orliku. Z obiektu można korzystać w godzinach popołudniowych, codziennie (za wyjątkiem poniedziałku) do 30 listopada 2016 r. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do codziennego, aktywnego spędzania wolnego czasu!

02.03.2016

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości

Słowami Józefa Piłsudskiego pani dyrektor Barbara Kapturek przywitała zgromadzonych gości na Wieczornicy pod tytułem Spotkanie z historią, której tematem przewodnim było Powstanie Wielkopolskie i Walka Polaków o Niepodległość.

01.03.2016

Aktywny samorząd 2016

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przekazujemy informację dotyczącą naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Przewidziane w nim działania mają na celu zapobieganie inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

01.03.2016

Pierwsze stypendia sportowe rozdane

W poniedziałek, 29 lutego 2016r. o w sali sesyjnej ksiąskiego Urzędu nastąpiło uroczyste wręczenie, przyznanych w tym roku po raz pierwszy, stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. za osiągnięcie znaczących wyników sportowych. Stypendium otrzymały Natalia Leśniak oraz Zuzanna Malusiak.

22.02.2016

Wizyta przedstawiciela WSSW INWEST-PARK w Książu Wlkp.

W czwartek, 18 lutego, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Pana Sławomira Przybylskiego, we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, obok radnych i władz Urzędu, uczestniczył Pan Teodor Stępa, Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK”. W swoim wystąpieniu przedstawiciel WSSW przybliżył funkcjonowanie strefy oraz opowiedział o możliwościach inwestycyjnych na terenach do niej należących.