Aktualności

21.11.2016

Inicjatywa lokalna- nowy termin składania wniosków

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 6476 ogłoszona została uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp., w ramach inicjatywy lokalnej. Zmiany wprowadzone w w/w uchwale dotyczą nowego terminu składania wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej. Począwszy od roku 2017, formularze wniosków w powyższej sprawie będzie można składać – nie jak miało to miejsce dotychczas, w dwóch odrębnych terminach – lecz w jednym – wyznaczonym na okres od 1 do 30 stycznia każdego roku.

21.11.2016

Nowy portal – Lokalny Animator Sportu

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej uruchomiła nowy portal - Lokalny Animator Sportu, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu na obiektach sportowych, poznanie potrzeb lokalnego środowiska, jak również utworzenie nowych form aktywności ruchowej dla osób, które do tej pory nie korzystały z takich możliwości.

20.11.2016

Domowy piec - nie dla spalania odpadów!

Wprawdzie informacja niniejszej treści co jakiś czas pojawia się na naszej stronie internetowej oraz na tablicach sołeckich ogłoszeń, to jednak z uwagi na fakt, iż problem ten jest niestety stale aktualny, zasadnym jest ponowienie apelu o niespalanie śmieci w paleniskach domowych.

17.11.2016

Śniadanie, które daje moc…

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!- w myśl tej idei, 8 listopada br. uczniowie szkół podstawowych Gminy Książ Wlkp. po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Śniadanie Daje Moc propagującej 12 zasad zdrowego odżywiania.

14.11.2016

Ksiąskie obchody Święta Niepodległości

Udziałem we mszy świętej, odprawionej 11 listopada br. w kościele p.w. św. Mikołaja w Książu Wlkp. mieszkańcy naszej Gminy rozpoczęli uroczyste obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13.11.2016

Parkingi w centrum miasta. Problemy z wolnymi miejscami i inne dylematy-
jak je rozwiązać?

Informacje Burmistrz Książa Wlkp. dotyczące tematów jakie w ostatnim czasie pojawiły się na łamach lokalnej prasy, a które dotyczyły wprowadzenia w naszym mieście strefy ograniczonego postoju.