Aktualności

22.09.2016

Mogiły Kosynierów z 1848 r. odnowione

Miło nam poinformować, że tak ważne dla naszej tożsamości i tak nierozerwalnie związane z historią Książa, miejsce pamięci a zarazem pochówku poległych w 1848 roku Powstańców, zostało w ostatnim czasie pięknie odnowione.

Będący własnością poznańskiej kurii teren Mogił powstańczych, to dla mieszkańców miasta, ale i całej Gminy, miejsce szczególne. Co roku, w kwietniu Książanie podążają tam, aby przy Pomniku Kosynierów (postawionemu w 100. rocznicę bitwy), oddać cześć bohaterom poległym wiosną 1848r. Ale nie tylko wtedy. Właściwie to Mogiły odwiedzane są przez cały rok. Bo zarówno ich położenie, charakter, jak i panujące tu cisza i spokój, sprawiają, że nie tylko mieszkańcy, ale i przybywający do Książa turyści, chętnie kierują tam swoje kroki. I choć samorząd przez cały czas starał się dbać o to miejsce, pielęgnować je i ubogacać, to jednak z uwagi na brak formalnych uregulowań, nie mógł czynić nic więcej, a już na pewno nie poprawiać czy modernizować panujących tam: struktury bądź układu komunikacyjnego. Tak jednak było do czasu. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy to w październiku ubiegłego roku, po trwających wiele miesięcy rozmowach, udało się wynegocjować i doprowadzić do zawarcia 30-letniej, nieodpłatnej umowy dzierżawy tego ważnego historycznie terenu.

Co prawda tutejszy samorząd zabiegał (od 2014 roku) o nieodpłatne przekazanie Mogił na rzecz Gminy, to jednak okazało się to niemożliwym. Nie mniej jednak, cieszy (i to bardzo) sfinalizowana, wieloletnia umowa dzierżawy, gdyż dała ona początek działaniom zmierzającym do poprawy estetyki miejsca i nadania mu odpowiedniego do charakteru – wyglądu.

Na nowo wytyczono wiodący do Pomnika Kosynierów trakt, wyznaczono miejsca na ławki, wykonano niezbędne prace pielęgnacyjne. Samorządowcom zależało przede wszystkim na tym, aby ”odsłonić” Pomnik, wyprofilować i utwardzić ścieżkę do niego prowadzącą oraz zadbać o całe zielone otoczenie Mogił. W najbliższym czasie zakupione zostaną i zamontowane urządzenia małej architektury: ławki i kosze na śmieci. W kolejnym roku planuje się wykonanie punktowego oświetlenia m.in. Pomnika i innych znajdujących się tam pamiątek: tablicy nawiązującej do 150. rocznicę bitwy, obelisku i księgi z wierszem Syrokomli. Pojawią się też nowe nasadzenia oraz plansza informacyjna, dzięki którym to zabiegom, ksiąskie Mogiły z pewnością jeszcze bardziej nabiorą wyglądu godnego miejsca pamięci i szacunku dla spoczywających w nich, bohaterów.

Zadanie pn. Modernizacja miejsca pamięci (Mogiły z 1848) wykonane zostało przez firmę Roboty Drogowe Jacek Szymanowski, ul. Wiosny Ludów 30, 63-130 Książ Wlkp. za kwotę 57 256,01zł.

Galeria