Aktualności

17.10.2016

Podziękowania dla pedagogów

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem Nauczyciela jest wspaniałą okazją do złożenia życzeń, ale i podziękowań za pracę, wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli. Z tej też okazji w poniedziałek, 17 października Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak spotkał się z nauczycielami i dyrektorami jednostek oświatowych, aby osobiście podziękować wyróżnionym pedagogom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz uczniów oraz wychowanków.

13.10.2016

Znamy wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok !

W wyniku przeprowadzonej, w ostatnich dniach, weryfikacji kart do głosowania, które uczestniczyły w I edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego oraz po przeliczeniu ważnie oddanych głosów na poszczególne zadania, Komisja ustaliła wyniki.

12.10.2016

Spotkanie z sołtysami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych

W poniedziałkowe popołudnie, 10 października w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie Burmistrza Książa Wlkp., Pana Teofila Marciniaka z sołtysami Gminy Książ Wlkp. Podczas zebrania, w którym udział wzięło większość przewodniczących jednostek pomocniczych, przedstawione zostały informacje, m.in. na temat składu osobowego oraz procedury działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10.10.2016

Przebudowa drogi w Chrząstowie – informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w dniu 11 października 2016 r. rozpoczną się prace budowlane polegające na przebudowie drogi w Chrząstowie (na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola łącznie ze skrzyżowaniem z tą drogą).

10.10.2016

Komunikat

Komunikat dotyczący obliczania wyniku głosowania przeprowadzonego w terminie od 01 do 30 września 2016r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.

10.10.2016

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu opracował broszurę informacyjną dla podmiotów korzystających ze środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.