Aktualności

02.11.2016

Informacja

Na prośbę Agencji Rynku Rolnego zamieszczamy zaproszenie na bezpłatne seminarium z poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Współpraca finansowanie innowacji w rolnictwie w ramach PROW 2014-2020.