Aktualności

20.03.2017

Wsparcie żywnościowe dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Caritas Polska po raz kolejny - jako jedna z czterech organizacji pozarządowych - realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego.

20.03.2017

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

17.03.2017

Akcja PIT 2016 w Książu Wlkp.

W czwartek, 14 marca w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., dyżur pełnili pracownicy Urzędu Skarbowego w Śremie, którzy udzielali niezbędnych informacji dotyczących rozliczenia rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok oraz przyjmowali zeznania podatkowe. Z możliwości złożenia PIT-u w tutejszym magistracie skorzystało niemalże 100 osób.

17.03.2017

ZAUWAŻENI – o najstarszych mieszkańcach naszej Gminy

Od września do listopada ubiegłego roku Gimnazjaliści z Książa Wlkp. pod czujnym okiem swoich opiekunek, Pań: Anny Tomczak i Teresy Janasik uczestniczyli w kampanii społecznej TVN-owskiego programu Uwaga! i Fundacji Zaczyn pn. ZAUWAŻENI.

16.03.2017

V edycja Konkursu Plastycznego Twoja ulubiona opowieść biblijna

Na prośbę Centrum Rozwoju Lokalnego zapraszamy do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. Twoja ulubiona opowieść biblijna. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu znajdą Państwo w załączniku.

14.03.2017

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014-2020

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu wspólnie z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej przy współpracy z Burmistrzem Środy Wielkopolskiej Panem Wojciechem Ziętkowskim oraz Starszym Cechu Panem Tadeuszem Pateckim zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Fundusze europejskie dla przedsiębiorców na lata 2014-2020, które odbędzie się dnia 4 kwietnia br., w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp., ul. Cechowa 4.