Aktualności

05.04.2017

Trwa rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Przypominamy, iż od środy 29 marca można zgłaszać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jak również zapisać swoją pociechę do publicznego przedszkola w Książu Wlkp. lub do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, Konarzycach lub w Mchach.

04.04.2017

Badanie ankietowe na terenie Gminy Książ Wlkp.- podróże mieszkańców

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Poznaniu, uprzejmie informujemy, że w kwietniu br. na terenie Gminy Książ Wlkp., realizowane będzie badanie pt. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

04.04.2017

Badanie ankietowe na terenie Gminy Książ Wlkp.-
technologie informacyjno-telekomunikacyjne w gospodarstwach domowych

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Poznaniu, uprzejmie informujemy, że w miesiącach kwietniu i maju br. na terenie Gminy Książ Wlkp., realizowane będzie badanie dotyczące Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10).

04.04.2017

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Informujemy, iż rozstrzygnięty został drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017, ogłoszony Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 marca 2017 r.

31.03.2017

Apel o niezanieczyszczanie dróg maszynami rolniczymi

W związku z narastającą liczbą zgłoszeń o zanieczyszczeniu dróg, Urząd Miejski w Książu Wlkp. apeluje do osób prowadzących prace na polach uprawnych, o zadbanie o bezpieczeństwo, jak i stan drogi po przeprowadzonych pracach.

28.03.2017

Rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

Na ostatniej, marcowej sesji Radni podjęli trzy uchwały dotyczące spraw oświatowych. Pierwsza z nich dotyczyła dostosowania sieci gminnych szkół do nowego ustroju szkolnego i jest wypełnieniem zapisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, zobowiązana jest w terminie do dnia 31 marca 2017 r., podjąć przedmiotową uchwałę.