Aktualności

04.10.2016

Dzień Hymnu Polskiego w Brodnicy z ksiąskimi akcentami

Uroczystym wystawieniem warty honorowej przed nagrobkiem i pomnikiem gen. Józefa Wybickiego oraz złożeniem symbolicznej wiązanki kwiatów i zapaleniem zniczy, rozpoczęto obchody Dnia Hymnu Polskiego, który odbył się 25 września br. w Brodnicy.

30.09.2016

Komunikat

Poniżej znajdą Państwo komunikat dotyczący otwarcia urny z kartami do głosowania, wydruku kart z głosami przekazanymi drogą elektroniczną oraz przeliczenia wszystkich kart do głosowania, które wzięły udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok, w terminie od 01 do 30 września 2016 r.

29.09.2016

Spotkanie z przedstawicielami LGD LZW

W minioną środę, 28 września w Kiełczynku, odbyło się spotkanie doradczo-szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp., dotyczące planowanego przez Lokalną Grupę Działania Lider Zielonej Wielkopolski, naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz dużych projektów w nowym okresie finansowania.

28.09.2016

PRZEDSIĘBIORCO !!!

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z pózn. zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

27.09.2016

Książ Wlkp. z siodełka roweru…

W sobotę, 24 września członkowie Klubu Turystyki Rowerowej Warcianie Koło PTTK OŻ Śrem oraz uczestnicy rajdu Śrem i okolice z siodełka roweru przejazdem gościli w naszym miasteczku. Miłośnicy dwóch kółek, odwiedzili m.in. Bibliotekę Publiczną, Izbę Regionalną Gminy Książ Wlkp. oraz Mogiły powstańcze z 1848 roku.

22.09.2016

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim – jeszcze tylko dzień na oddanie głosu

Do zakończenia głosowania w I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. pozostał jeszcze dzień. Przypominamy zatem zadania, które biorą w nim udział, zasady głosowania oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby oddany przez Państwa głos, był ważny.
Raz jeszcze zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.