Aktualności

30.10.2017

Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Mrugalskim

Szanowni Mieszkańcy,

z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2017 r., w wieku 87 lat zmarł profesor Zdzisław Mrugalski.

Ten największy polski zegarmistrz - jak zwykło się mawiać o profesorze - urodził się 22 kwietnia 1930 r. w Książu Wlkp. Zegarmistrzowskiego zawodu uczył się w Ostrowie Wlkp., a potem przez wiele lat był wykładowcą na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Pełnił też funkcję dyrektora Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej oraz Kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych.

30.10.2017

Podsumowanie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok
Szanowni Państwo,

poniedziałek, 16 października był ostatnim dniem konsultacji  Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.  na 2018 rok.

W tegorocznej, drugiej edycji budżetu partycypacyjnego, złożono 2270 kart do głosowania. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, do projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok wpisane zostaną trzy zadania : Zielony zakątek rekreacyjno- wypoczynkowo- edukacyjny w Chwałkowie Kościelnym, AED dla OSP - zakup defibrylatora gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców oraz Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaborowo, których łączna wartość opiewa na kwotę 84.270,00 zł i nie przekracza planowanej puli środków (100 000,00 zł) przeznaczonych na budżet obywatelski.

30.10.2017

Rusza program "MALUCH+" 2018

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł.

30.10.2017

Forum organizacji pozarządowych połączone z konsultacjami

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp. na Forum organizacji pozarządowych połączone z konsultacjami projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. 

23.10.2017

Członkowie Motocyklowego Stow. Pomocy Polakom Za Granicą Wschód – Zachód im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z wizytą w Mchach

Członkowie Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Za Granicą Wschód – Zachód im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w sobotę, 14 października zawitali do Mchów. W trakcie kilkugodzinnego pobytu w tejże miejscowości, motocykliści odwiedzili tamtejszą szkołę, złożyli kwiaty przy pomniku księdza arcybiskupa, zwiedzili mchowski kościółek i udali się na cmentarz parafialny, a zaraz potem - do pobliskiego Sebastianowa, miejsca urodzenia arcybiskupa Baraniaka

23.10.2017

Obchody 78. rocznicy Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej

Otwarcie wystawy  IPN  pt. „Polska Walcząca” oraz wykład historyczny dr Marka Rezlera w piątkowy wieczór, 20 października, zainaugurowały tegoroczne obchody 78. rocznicy Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej.