Aktualności

18.01.2019

Żałoba narodowa

W związku z ogłoszoną przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę żałobą narodową, wprowadzoną na terytorium całego kraju od dnia 18 stycznia 2019 r. od godz. 17.00 do dnia 19 stycznia 2019 r. do godz. 19.00, związaną z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, flaga państwowa przy budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. - siedzibie organów Gminy, zostanie opuszczona do połowy masztu.

18.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

W dniu dzisiejszym (18 stycznia), na prośbę ksiąskiego magistratu w miejscowości Chrząstowo na terenie przy ogródkach działkowych oraz przy posesjach nr 1, 2, 8b zostały przeprowadzone badania jakości powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Lesznie. Badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości.  

17.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

W dniu wczorajszym (16 stycznia) z inicjatywy ksiąskiego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowie w budynku OSP, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami posesji tejże miejscowości najbardziej narażonymi na działanie szkodliwego dymu wydobywającego się z palącego składowiska odpadów w Pyszącej.

16.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. na bieżąco monitoruje sytuację prowadzonej od soboty, 12 stycznia br. akcji gaśniczej pożaru nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Pysząca. Z informacji uzyskanej od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, na miejscu akcji kontynuowane są ciągłe pomiary jakości powietrza wykonywane przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ponadto, zgodnie z poleceniem Komendanta Powiatowego PSP odbędzie się badanie powietrza w budynkach mieszkalnych sołectwa Chrząstowo (posesje przed lasem jadąc od strony Śremu). Prosimy o umożliwienie dokonania pomiarów przez strażaków PSP.

15.01.2019

Dr Stefan Doerffer z wizytą w Książu Wlkp.

Nie milkną (i z pewnością długo jeszcze będą odbijały się głośnym (po gminie) echem:) zachwyty publiczności zgromadzonej w ubiegły wtorek (8 stycznia) w Bibliotece, nad wspaniałym wystąpieniem Pana dr Stefana Doerffera. Zapowiadany już od jakiegoś czasu Gość specjalny miejscowej książnicy, wnuk rozstrzelanego na Rynku w Książu w październiku 1939 r. Stefana Ludwika Doerffera, przyleciał aż z Kanady by spotkać się z mieszkańcami naszej Gminy.

14.01.2019

5. edycja ksiąskiego Koncertu Noworocznego

W dniach 5 i 7 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludóww Książu Wlkp. odbyła się piąta już edycja ksiąskiego Koncertu Noworocznego, którego pomysłodawczynią jest Pani Dyrektor Małgorzata Stefaniak, a patronat honorowy objął Pan Burmistrz, Teofil Marciniak.