Aktualności

31.05.2017

Kampania informacyjno- promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, rozpoczęta!

Szanowni Państwo! W ramach rozpoczynającej się jutro (1 czerwca) kampanii informacyjno- promocyjnej prowadzonej w zakresie konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczącymi Budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, odbędą się 2 spotkania informacyjne, do udziału w których już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 • Miejsce : Urząd Miejski w Książu Wlkp. – sala nr 7
  ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
  Data: 6 czerwca 2017 r.
  Godzina: 17.30

 • Miejsce : Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Włościejewice 49 , 63-130 Książ Wlkp.
  Data: 7 czerwca 2017 r.
  Godzina: 17.30

Oba z zaplanowanych spotkań mają charakter otwarty i bez względu na miejsce zamieszkania, dostępne są dla każdego zainteresowanego.

Podczas zebrań mieszkańcy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. o zasadach obowiązujących w ramach II edycji budżetu obywatelskiego, harmonogramie zaplanowanych działań w całym procesie jego konsultowania oraz puli środków przeznaczonych w danym roku na realizację budżetu partycypacyjnego. Omówienie z mieszkańcami wszystkich tych kwestii jest ważnym elementem dialogu, przejrzystości, rozliczności oraz współodpowiedzialności za gminę. Dzięki temu, że mieszkańcy mają możliwość wysłuchania informacji, zadawania pytań oraz wyrażania wątpliwości i uwag, uczestnicy spotkań nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na temat budżetu i organizacji finansów gminnych, ale przede wszystkim włączeni zostają w proces współdecydowania o ważnych sprawach dla gminy, w tym w proces planowania gminnego budżetu.

Zależy nam zatem bardzo na Państwa udziale w w/w spotkaniach, a co się z tym wiąże - na uczestnictwie w całym procesie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok !!! Mamy nadzieję, że niniejsze zaproszenie spotka się z Państwa serdecznym przyjęciem.

Jednocześnie podkreślamy, iż do Państwa dyspozycji przez cały okres konsultacji, pozostają pracownicy naszego Urzędu. Służyć będą Państwu pomocą w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu 61 28 22001 oraz adresem poczty mailowej budzet.obywatelski@ksiaz-wlkp.pl . Zapraszamy do kontaktu!

Pozostaję z wyrazami szacunku
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp.
/-/ Mirela Grześkowiak