Aktualności

05.06.2017

10 lat minęło, jak jeden dzień…

Dzień 23 maja zapisał się w ponad kilkusetletniej historii Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym jako jeden z najważniejszych. To właśnie 23 maja 2007 r. nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole. Od tego dnia patronem chwałowskiej, placówki zostali Powstańcy Wielkopolscy.

05.06.2017

Sport i zdrowe odżywianie - to nasze wyzwanie
Podsumowanie projektu edukacyjnego
w Gimnazjum w Mchach

W ostatnim dniu maja uczniowie klas II mchowskiego gimnazjum zaprezentowali - licznie zgromadzonej w świetlicy szkolnej - publiczności, efekty wielomiesięcznej pracy nad realizacją projektu edukacyjnego.

02.06.2017

Święto Patronki Szkoły w Konarzycach

Uroczystym apelem z udziałem uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Patronki Szkoły Podstawowej w Konarzycach- Emilii Sczanieckiej.

01.06.2017

Mały grant w Gminie Książ Wlkp. – zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, iż w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w ramach tzw. małego grantu. Po raz pierwszy, zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), mogą starać się o uzyskanie środków finansowych z budżetu Gminy, w trybie pozakonkursowym.

31.05.2017

Kampania informacyjno- promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, rozpoczęta!

Szanowni Państwo! W ramach rozpoczynającej się jutro (1 czerwca) kampanii informacyjno- promocyjnej prowadzonej w zakresie konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczącymi Budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, odbędą się 2 spotkania informacyjne, do udziału w których już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.

31.05.2017

Turniej Sołectw Gminy Książ Wlkp. za nami

Szanowni Państwo! W ramach rozpoczynającej się jutro (1 czerwca) kampanii informacyjno- promocyjnej prowadzonej w zakresie konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczącymi Budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, odbędą się 2 spotkania informacyjne, do udziału w których już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.