Aktualności

09.06.2017

Spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami
dotyczące II edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego – już za nami

Wprawdzie spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami dotyczące II edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego, już się odbyły, to jednak - rozpoczęta 1 czerwca - kampania informacyjno- promocyjna, trwa nadal. Oznacza to zatem, iż możliwość pozyskania informacji czy zadawania pytań, zainteresowane osoby, będą miały przez cały okres konsultacji budżetu partycypacyjnego. Ze swej strony zapewniamy Państwa, iż pomoc z Urzędu służyć będzie wyjaśnianiu - nasuwających się w trakcie przygotowania dokumentacji - wątpliwości.

09.06.2017

Prośba o korzystanie z dodatkowych, bezpłatnych miejsc parkingowych

Mając na celu ograniczenie nasilającego się z każdym rokiem, ruchu pojazdów samochodowych w centrum miasta i wiążących się z tym problemów postojowych, pod koniec ubiegłego roku na terenie Książa Wlkp. utworzono dodatkowe, bezpłatne miejsca parkingowe.

07.06.2017

Zmiana nazw 3 ulic Książa Wlkp.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(Dz. U. z 2016 r., poz. 744), nazwy ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny oraz propagujące taki ustrój w jakikolwiek odmienny sposób, muszą zostać zmienione.

07.06.2017

Jak nie czytam, jak czytam –
szkolne bicie rekordu w czytaniu

Nietypowo, bo z książką w ręku ; ), spędzili tegoroczny Dzień Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Tym samym obie placówki dołączyły do bicia rekordu w czytaniu, w ramach akcji Jak nie czytam, jak czytam organizowanej pod patronatem miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

06.06.2017

Festyn familijny „Podróż z Mamą i Tatą”
w Przedszkolu w Książu Wlkp.

Ostatni dzień maja upłynął w ksiąskim Przedszkolu pod znakiem rodziny. Na ten dzień bowiem zaplanowano festyn familijny „Podróż z Mamą i Tatą”. Przedszkolaki zabrały rodziców na folklorystyczną wycieczkę po Polsce.

06.06.2017

W podziękowaniu za ponad 50 lat służby na rzecz zdrowia i życia drugiego człowieka

W ostatni poniedziałek maja odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Gośćmi honorowymi posiedzenia byli Państwo Regina Wanda Krzyżanowska- Błaszczyk oraz Eugeniusz Michał Błaszczyk. Okoliczności zaproszenia na sesję małżeństwa ksiąskich lekarzy, były szczególne. Otóż w marcu bieżącego roku minęło pół wieku odkąd Państwo Błaszczykowie rozpoczęli praktykę lekarską w Książu.