Aktualności

16.08.2017

Informacja

W związku z wystąpieniem szkód pohuraganowych oraz szczególnych warunków występujących w lesie Nadleśnictwo Piaski wydało Decyzję nr 18/2017 z dnia 14.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w poszczególnych leśnictwach w Nadleśnictwie Piaski oraz zasad postępowania przy usuwaniu szkód w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

W załączeniu Decyzja wraz z mapami poglądowymi terenów objętych okresowym zakazem wstępu do lasu.