Aktualności

14.08.2017

Nawałnica w Gminie Książ Wlkp. - skutki

Nawałnica, która przeszła przez teren Gminy Książ Wielkopolski, w piątek 11 sierpnia br. w godzinach wieczornych, dokonała ogromu  zniszczeń. Największe stary odnotowano w miejscowościach Kołacin, Chwałkowo Kościelne, Mchy, Radoszkowo oraz Sebastianowo.

W sobotę, 12 sierpnia 2017 r.  Komisja ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez nawałnicę, powołana Zarządzeniem nr 111/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2017r. , w składzie Burmistrz Książa Wlkp. ,  Teofil Marciniak, Zastępca Burmistrza, Mirela Grześkowiak oraz Kierownik Referatu Gospodarczego, Grzegorz Rabczewski, do późnych godzin popołudniowych, prowadziła wizję w terenie dotkniętym klęską żywiołową, w celu dokonania oszacowania szkód, powstałych w budynkach mieszkalnych.  Niezbędnej pomocy poszkodowanym rodzinom udzielały także gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczające uszkodzone budynki i usuwające połamane drzewa. Ogrom pracy miały również służby energetyczne, które walczyły w terenie, z naprawą zniszczonej infrastruktury.

 W następstwie nieszczęśliwych zdarzeń z dnia 11 sierpnia 2017r. , Gmina Książ Wlkp. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego, o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.

W dalszym ciągu prowadzona jest również inwentaryzacja szkód powstałych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Galeria