Aktualności

04.08.2017

Przyjmowanie zgłoszeń zadań do ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zakończone

Zgodnie z harmonogramem konsultacji ksiąskiego budżetu partycypacyjnego, dzień 31 lipca był ostatnim, w którym można było składać Formularze zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. W tegorocznej edycji, do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., wpłynęło 9 wniosków.  

 Podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym, tak i tym razem zdecydowana większość zgłoszonych zadań dotyczy rekreacyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wnioskodawcy proponują budowę względnie rozbudowę siłowni zewnętrznych, utworzenie street workout-u, czy strefy gier podwórkowych. W formularzach pojawiła się także propozycja wyposażenia miejsca wypoczynku na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach w urządzenia małej architektury oraz w nagłośnienie i monitoring, a także zadanie obejmujące zakup sprzętu do udzielania pomocy przedmedycznej i ratowania życia ludzkiego. Wśród zgłoszonych projektów znalazł się również festiwal rockowy, a zatem zadanie z kategorii tzw. kulturalnych.

Minimalna wysokość środków, na jakie opiewają złożone wnioski, wynosi kilka tysięcy złotych, maksymalna natomiast  - wykorzystuje całość planowanej na ksiąski Budżet Obywatelski, puli , tj. 50 000,00 zł.

O tym, czy wszystkie 9 zadań znajdzie się na Karcie do głosowania, zdecyduje powołana,
w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej, Komisja. Ma ona na to czas niemalże do końca bieżącego miesiąca. Ostateczną listę zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców, poznamy najpóźniej 31 sierpnia.