Aktualności

05.06.2019

"Wakacje z WOT"

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ulegają nieustannej modernizacji. Z początkiem 2017 r. w Wojsku Polskim został powołany piąty rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), a pozostałe  z nich są ciągle rozbudowywane. 
W związku z powyższym, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu prowadzi wzmożoną rekrutację do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do Terytorialnej Służby Wojskowej pełnionej w ramach 12. Wielkopolskiej Brygady Ochrony Terytorialnej.

Dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją wojskową  przygodę, szczególnie dla pełnoletnich uczniów oraz studentów dziennych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej organizuje w okresie wakacyjnych 16-dniowe szkolenie podstawowe pod hasłem „Wakacje z WOT”.  Dają one możliwość zdobycia umiejętności związanych z profesją żołnierza, takich jak obsługa najwyższej klasy sprzętu wojskowego, udzielanie pierwszej pomocy, podniesienie swojej sprawności i tężyzny fizycznej bez negatywnego wpływu na proces nauki. Szkolenie w ramach TSW to także możliwość udziału w zajęciach taktycznych, chemicznych, ogniowych
i poligonowych.

Więcej informacji:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Rolna 51/53
www.wkupoznan.wp.mil.pl