Aktualności

11.10.2018

„Sprzątanie świata 2018” w Gminie Książ Wlkp. - edycja jesienna

W ostatnią sobotę września wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Książ Wlkp. uczestniczyły, w zorganizowanej z inicjatywy ksiąskiego magistratu, akcji „Sprzątanie świata 2018” - edycja jesienna. Uzbrojeni w rękawiczki oraz worki na odpady strażacy, zbierali śmieci w okolicy swoich miejscowości, głównie z przydrożnych rowów oraz terenów leśnych. Wśród znalezionych odpadów przeważały szklane butelki, tworzywa sztuczne, zdarzały się jednak ... części od pralek, zużyte opony, czy fragmenty mebli.

W sumie zebrano ponad 35 worków śmieci! Po zakończonej akcji, niektóre z jednostek zorganizowały dla sprzątającej młodzieży, ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą.

Tutejszy samorząd składa podziękowanie wszystkim uczestnikom akcji oraz osobom z poszczególnych jednostek, które zaprosiły chętnych do sprzątania, a także same przeprowadziły akcję w terenie.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców o właściwe, proekologiczne zachowania, niezaśmiecanie naszej planety i jednocześnie uszanowanie społecznej pracy tych, którzy poświęcając swój wolny czas, zbierali pozostawione przez innych „efekty” braku kultury i dobrego zachowania.

Galeria