Aktualności

19.04.2018

Zawiadomienie

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Odbędzie się 26.04.2018 r. o godz. 12:00 w „Słonecznym Dworze” Radoszkowo Drugie 22.

Porządek uroczystej XLIII Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wprowadzenie sztandarów.
 3. Odśpiewanie Hymnu Państwowego.
 4. Projekcja filmu promocyjnego o Książu Wlkp.
 5. Wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Książa Wlkp.
 6. Wykład historyczny dr. Marka Rezlera pt. „ Ku niepodległości - walka o wolność w 1848r. i 1918r.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848r. w jubileuszowym roku 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100 - lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 8. Podpisania uroczystej deklaracji o kontynowaniu współpracy pomiędzy Gminami Książ Wlkp. i La Guerche de Bretagne w 25. rocznicę nawiązania partnerstwa polsko - francuskiego.
 9. Wręczenie okolicznościowym pamiątek.
 10. Wystąpienia okolicznościowe.
 11. Odśpiewanie Roty.
 12. Wyprowadzenie sztandarów.
 13. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski

Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak