Aktualności

13.02.2018

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Wzorem lat ubiegłych, ma mocy przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także za sprawą Porozumieniu zawartego pomiędzy Powiatem Śremskim a Gminą Książ Wlkp., w budynku tut. Urzędu, w pokoju nr 7 funkcjonuje punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci, z którymi spotkać się można w każdy wtorek i środę w godzinach od 14.30 do 18.30.

Przypomnijmy, że ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przewiduje, że darmowa pomoc przysługuje:

 1. młodzieży do 26 roku życia,
 2. osobom fizycznym, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 3. osobom, które ukończyły 65 lat,
 4. osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatantom,
 6. weteranom,
 7. osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobietom w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna swym zakresem obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomocą tą nie są natomiast objęte sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności. Na terenie naszego powiatu punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały utworzone w każdej gminie, a ich lokalizacja i godziny funkcjonowania dostępne są m.in. na stronie internetowej www.powiat-srem.pl