Aktualności

13.03.2019

IV edycja konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”
- Nasz wpływ na zmiany klimatyczne

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”. Tematem tegorocznej edycji jest walka ze zmianami klimatycznymi. Konkurs ma na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Prace można składać do 29 marca br.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:

  • Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  • Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem IV edycji Konkursu jest sporządzony przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

  • list do sąsiada format A4 (2 strony zawierające 50% treści tekstowych i 50% ilustracji), lub
  • komiks edukacyjny format A4 (4 strony) propagujący prawidłowe postępowanie na rzecz środowiska, zawierający m.in. stan faktyczny, stan oczekiwany, zachowania szkodzące środowisku, zachowanie sprzyjające jego poprawie, podejmowane działania w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych. (np. właściwa segregacja odpadów, właściwy sposób palenia w piecach – gdy z komina sąsiada wydobywa się np. czarny dym).

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB).

Czas trwania IV edycji Konkursu od 4 lutego 2019 r. (data ogłoszenia) do 29 marca 2019 r. (ostateczny termin składania prac).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Poniżej zamieszczony link do regulaminu konkursu i wzór oświadczenia, które należy przesłać wraz z pracą konkursową. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-iv-edycja