Aktualności

13.06.2018

Gogolewo i Włościejewki z marszałkowskim dofinansowaniem!

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż na liście 128 projektów, które otrzymają dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach VIII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, znalazły się dwa zadania z Gminy Książ Wlkp. Szczęśliwymi sołectwami, do których zostanie skierowane wsparcie, okazały się Gogolewo i Włościejewki.

 „Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury”, to tytuł projektu, który zaproponowało sołectwo Gogolewo. Pomysł wyposażenia centrum nadwarciańskiej miejscowości (tuż przy świetlicy wiejskiej), w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury, został bardzo wysoko oceniony przez Kapitułę Konkursu. Znalazł się on bowiem na wspaniałym, 5 miejscu. Równie wysoko oceniono - przyznawszy na liście rankingowej 26. pozycję - wniosek Włościejewek. W tamtejszym sołectwie, w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury”, w sąsiedztwie wiejskiej świetlicy powstanie plac zabaw. Pojawią się nowe nasadzenia, a wyznaczona przestrzeń publiczna, zostanie wyposażona w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

W każdej z przedstawionych miejscowości przeprowadzone inwestycje będą odbywały się przy sporym zaangażowaniu mieszkańców. Dzięki zadeklarowanej pracy lokalnej społeczności, stanie się ona nie tylko współautorem dofinansowanego przedsięwzięcia, ale co równie ważne - za sprawą wspólnych działań - na nowo zintegruje się i zjednoczy. Z kolei same sołectwa - zgodnie z ideą konkursu - zyskają nową, atrakcyjną przestrzeń, świetnie przygotowaną do wypoczynku, zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu.

Wartość dofinansowania wynosi każdorazowo ok. 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dla projektu w Gogolewie stanowi to kwotę 20 000,00 zł, natomiast dla zadania  we Włościejewkach - 18 100,00 zł. Umowy w powyższej sprawie zostaną podpisane jeszcze w  czerwca br.