Aktualności

07.12.2017

Uwaga mieszkańcy -
od nowego roku indywidualne numery konta podatnika

Burmistrz Książa Wlkp. informuje mieszkańców, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim wdrożony zostanie tzw. system płatności masowych

W praktyce oznacza to, iż każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będzie posiadała indywidualny numer konta podatnika.

Podatnik - na nadany mu numer konta - będzie dokonywał płatności uiszczając podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Nowy, indywidualny numer rachunku podatnika zostanie wskazany w decyzji wymiarowej (nakazie płatniczym), dlatego też prosimy zwracać szczególną uwagę na numer konta bankowego, na jaki od nowego roku będą Państwo dokonywać płatności za podatek.