Aktualności

15.07.2019

Stypendia Burmistrza Książa Wlkp. rozdane

W tym roku po raz czwarty przyznane zostały stypendia Burmistrza Książa Wlkp. za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wyróżnienia otrzymali uczniowie szkół podstawowych (w tym ostatnich klas gimnazjalnych), którzy uzyskali wysokie lokaty w zawodach sportowych, olimpiadach naukowych i konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim. W tegorocznej edycji po raz pierwszy stypendium zostało przyznane uczniom, którzy zdobyli co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów łącznie ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty lub z egzaminu gimnazjalnego.

W terminie wskazanym w uchwale Nr XXXI/214/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży, tj. od 15 do 30 czerwca,do tut. Urzędu wpłynęło 20 wniosków o przyznanie stypendium. Komisja Stypendialna po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich złożonych wniosków, oceniając rodzaj osiągnięcia, zajęte miejsce i rangę zdobytego sukcesu, jak również osobiste zaangażowanie uczniów oraz wielomiesięczną pracę i czas poświęcony na przygotowanie się do zawodów, pozytywnie zaopiniowała 15 z nich.

Tym samym, piętnastu uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Książ Wlkp., odebrało w dniu 12 lipca z rąk Burmistrza Książa Wlkp. Teofila Marciniaka, stypendia za szczególne osiągnięcia, a byli to:

1)Wiktor Jakubowski

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskichw Chwałkowie Kośc., klasa VII

Szczególne osiągnięcia indywidualne sportowe:

·Finał Wojewódzki Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych - Rzut piłeczka palantową - II miejsce

2)Karolina Świdurska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskichw Chwałkowie Kośc., klasa VI

Szczególne osiągnięcia indywidualne sportowe:

·Finał Wojewódzki Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych - Rzut piłeczka palantową - II miejsce

3)Jagoda Musielak

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., klasa VIII

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Egzamin ósmoklasisty - 89% punktów

Szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe:

·Lekkoatletyczny Miting Okręgowy w Lesznie - Bieg 1500m - I miejsce

4)Maja Walczak

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., klasa VIII

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Egzamin ósmoklasisty - 96,67% punktów

5)Agata Filipiak

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., klasa VIII

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Egzamin ósmoklasisty - 90,33% punktów

6)Piotr Głaz

Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniak w Mchach - klasa III gimnazjum

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Wojewódzki Konkurs Historyczny – Laureat

7)Paulina Kiepulska

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. - klasa I

Szczególne Indywidualne osiągnięcia artystyczne:

·Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja karta świąteczna – Wielkanoc 2019r.” - III miejsce

Szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe:

·Wielkopolska Otwarta Liga Karate – kilkanaście I, II i III miejsc

8)Igor Draszczyk

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., klasa V

Szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe:

·Powołanie do kardy WZPN

·I liga Okręgowa Młodzik D1 - III miejsce

·Międzynarodowy Turniej Lech Cup - III Miejsce

·V Wojewódzki Turniej im. J. Kryjoma - I miejsce

·Międzynarodowy Turniej Piłkarski Bałtyk Transport CUP 2019 - II miejsce

9)Karol Dworczyński

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów wKsiążu Wlkp. - klasa III gimnazjum

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Egzamin ósmoklasisty99,5%

·Wojewódzki Konkurs Chemiczny - Laureat

·Wojewódzki Konkurs Fizyczny - Finalista

10)Jakub Grześkowiak

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. - klasa VIII

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Egzamin ósmoklasisty - 97,33 %

11)Gabriela Arndt

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., klasa V

Szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe:

·Finał Wojewódzki Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych - Bieg na 300 m – II miejsce

12)Kacper Aleksander

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., klasa III gimnazjum

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce:

·Egzamin gimnazjalny - 98%

Szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne:

·XV Konkurs Poezji Irlandzkiej – etap wojewódzki - III miejsce

13)Karolina Karalus

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów wKsiążu Wlkp., klasa V

Szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe:

·Mistrzostwa Europy Cavalcanti w GI & NO GI Jiu Jitsu - I miejsce

·X Mistrzostwa Polski NO GI JIU JITSU 2019 - I miejsce

·Ogólnopolski Turniej w Brazylijskim JIU JITSU2019 - I miejsce

·Ogólnopolski Turniej w Brazylijskim JIU JITSU2019 - II miejsce

14)Wiktor Wesołek

Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. - klasa VI

Szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe:

·Finał Wojewódzki Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych - Bieg na 300 m – II miejsce

·Finał Wojewódzki Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych - Rzut piłeczka palantową – I miejsce

15)Paulina Andrzejczak

Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. P. P. Wawrzyniaka w Chrząstowie- klasa VIII gimnazjum

Szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce

·Egzamin gimnazjalny - 89,17%

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z przywołanym wyżej Regulaminem, stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bezpośrednio następującego po roku szkolnym, w którym zostały spełnione warunki do jego otrzymania. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, a jego wysokość, zarówno w przypadku osiągnięć indywidualnych, jaki drużynowych nie może być mniejsza niż 300,00 zł i większa niż 1500,00 zł.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy Im oraz pozostałym uczniom, kolejnych wspaniałych sukcesów edukacyjnych.

Galeria