Aktualności

21.08.2019

Letnie półkolonie w ksiąskich szkołach
podsumowanie projektu „Skarbnica Wiedzy w Książu Wlkp.”

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Mchach odbywały się letnie półkolonie z eksperymentami prowadzone przez firmę Mały Inżynier. Był to ostatni etap, trwającego dwa lata szkolne, projektu edukacyjnego „Skarbnica Wiedzy w Książu Wlkp.” realizowanego w ramach środków w Unii Europejskiej. W pozostałych gminnych szkołach podobne wakacyjne zajęcia odbywały się w lipcu br. Uczniowie, poprzez naukę i zabawę z przyjemnością poznawali świat chemii i fizyki, uczestnicząc m.in. w pokazach i eksperymentach prowadzonych przez studentów prestiżowych poznańskich uczelni. Doświadczenia zachęcały do nauki przedmiotów ścisłych, cieszyły dzieci kolorami i spektakularnymi efektami!   

W okresie wakacyjnym, wszystkie szkoły biorące udział zostały także doposażone w łącznie osiem monitorów ledowych o przekątnych ekranu 65 cali, które w niektórych placówkach wykorzystywane były już podczas półkolonii, a w nadchodzącym roku szkolnym posłużą uczniom i nauczycielom podczas prowadzenia tradycyjnych zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. 

Niestety, to już koniec projektu „Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp." realizowanego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.  Od września 2017r. do sierpnia 2019r. w ksiąskich jednostkach, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, realizowano cztery sztandarowe zadania projektowe:

1) zajęcia rozwijające dla uczniów – w ramach tego zadania prowadzone były: zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne dla uczniów a także zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, języka angielskiego i niemieckiego;

2) zajęcia zwiększające motywację uczniów do nauk matematyczno-przyrodniczych –  w ramach tego zadania przygotowano dla uczniów Festiwale Nauki  a na nich pokazy chemiczne, pokazy z ciekłym azotem, wystawę zabawek interaktywnych, warsztaty chemiczne i fizyczne. Odbywały się także Warsztaty z robotyki oraz letnie i zimowe półkolonie, których tematyka związana była z zagadnieniami dot. elektroniki i eksperymentów;

3) szkolenia dla nauczycieli – nauczyciele doskonalili swoje umiejętności się w ramach szkoleń dot. eksperymentów z przyrodą oraz w zakresie prowadzenia doświadczeń z matematyki;

4) wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych – w poszczególnych placówkach doposażono pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne,  geograficzne, przyrodnicze i matematyczne w sprzęt naukowy oraz szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych. Szkolne pracownie doposażono także w nowoczesny sprzęt IT m.in. w laptopy, tablice interaktywne oraz monitory LED. .  

Warto podkreślić, że projekt obejmował także zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci na wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu , w których zadeklarowały swój udział, zarówno w ciągu dni nauki szkolnej jak i w soboty. To motywowało uczniów mieszkających poza miejscowościami, w których znajdują sie siedziby szkół, do aktywnego udziału w zajęciach i imprezach projektowych.

Budżet całego  projektu, wraz z kosztami pośrednimi, opiewał na kwotę 824 638,63 zł. Wkład własny Gminy Książ Wlkp. polegał na udostępnieniu sal i pomieszczeń szkolnych, w których odbywały się zajęcia, warsztaty i półkolonie.

Galeria