Aktualności

14.06.2019

Nowe spojrzenie na planistyczne konsultacje społeczne w Gminie Książ Wlkp.

Pragniemy Państwa poinformować, że w maju Gmina Książ Wlkp. rozpoczęła realizację projektu grantowego pn. „Partycypacja w Planowaniu”.  Podczas naboru do projektu swoje aplikacje złożyło 38 samorządów z całej Polski. Gmina Książ Wlkp. znalazła się wśród 24 samorządów, które zostały zakwalifikowane do realizacji projektu, w tym jako jedna z 3 gmin z województwa wielkopolskiego.

Projekt służy upowszechnianiu jak również realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysoka jakość merytoryczna konsultacji i forma przyjazna wszystkim mieszkańcom (np. zorganizowanie ich w terenie), pozwoli na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o przestrzeni. Dzięki włączeniu lokalnych społeczności w prace nad projektowanym dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane w studium, czy też w planie miejscowym. Minimalizowane jest przez to ryzyko złożenia w odniesieniu do tych dokumentów,  dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych nie tylko na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu, ale również w dalszej procedurze planistycznej.

Już niebawem na terenie naszej Gminy rozpoczną się konsultacje dotyczące terenu rekreacyjnego w Jarosławkach. Na bieżąco będziemy Państwa informować o wydarzeniach związanych z realizacją tegoż projektu. Wiadomości o każdym etapie konsultacji będą sukcesywnie pojawiały się na gminnych tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/?pid=145, która w chwili obecnej jest w trakcie modernizacji.

Już dziś serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach ponieważ każdy Państwa głos się liczy!         

Warto w tym miejscu dodać, że również pracownicy ksiąskiego magistratu szkolą się pod okiem ekspertów z dziedziny konsultacji społecznych i planowania przestrzennego, tak aby jak najlepiej sprostać konsultacyjnej stronie.  W najbliższym czasie rozpoczną się także nieodpłatne warsztaty dla zainteresowanych mieszkańców z zakresu szeroko pojętego ładu przestrzennego. O ich terminach będziemy Państwa na bieżąco informować, a już dziś gorąco zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

W galerii zdjęcia ze szkolenia urzędników, które odbyło się w ostatnich dniach maja.