Archiwum

Styczeń 2015

30.01.2015

Plebiscyt na wybór gwiazdy Dni Książa Wlkp. 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy do włączenia się w głosowanie na wybór gwiazdy Dni Książa Wlkp. 2015. Szczegóły w załączniku.

30.01.2015

UWAGA ROLNICY !!!

Burmistrz Książa Wlkp. przypomina o składaniu wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego za paliwo. Każdy ROLNIK, który chce odzyskać w 2015 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i dostarczyć do tut. Urzędu do 28 lutego 2015r.

16.01.2015

Otwarty konkurs ofert

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

16.01.2015

Otwarty konkurs ofert

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego.

16.01.2015

VII edycja ogólnopolskiego Programu "Patriotyzm Jutra"

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje iż Muzeum Historii Polski zaprasza organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski do udziału w VII edycji ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra”.