Archiwum

Grudzień 2011

30.12.2011

Azbest

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1876) osoba fizyczna będąca właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

27.12.2011

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 29.12.2011 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej

23.12.2011

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach od 02.12. 2011 r. do 04.12.2011 r. w placówkach handlowych na terenie miasta Książa Wlkp. odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności.

21.12.2011

Barwny horyzont

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. podsumował działania projektu „Barwny horyzont” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.12.2011

IV Powiatowego Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych

W dniu 9 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie odbyło się kolejne spotkanie organizacji pozarządowych w ramach IV Powiatowego Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych pn. „Organizacje pozarządowe w odpowiedzi na problemy społeczne”.