Archiwum

Wrzesień 2009

30.09.2009

Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje o możliwości uzyskania pomocy w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne w ramach programu
„Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”
Wymieniony program realizuje Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy ulicy Lindego 4.

30.09.2009

Grypa A/H1N1

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi grypy A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które chcemy Państwu przedstawić w załacznikach lub bezpośrednio do przeczytania na stronie internetowej www.men.gov.pl

23.09.2009

Uczeń na Wsi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przystąpił do realizacji programu "UCZEŃ NA WSI" w roku szkolnym 2009/2010. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi i zamieszkującymi tereny wiejskie.

22.09.2009

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. oraz dyrektor Gimnazjum im. Dr M. Krybusa w Książu Wlkp. ogłaszają nabór na stanowisko Głównego Księgowego. Szczegóły w BIP-ie (w zakładce nabór pracowników).

22.09.2009

Zaproszenie
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski - Środa Wlkp.

Działając na mocy § 20 Statutu STOWARZYSZENIA LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI, przyjętego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 28 marca 2008 roku, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 29 września 2009 o godz.11.00 w Środzie Wlkp. w Ośrodku Kultury ul. 20 Października 30 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.