Archiwum

Kwiecień 2009

20.04.2009

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Miło nam poinformować, że Gmina Książ Wlkp. przystąpiła do największej w Polsce kampanii profilaktycznej "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy