Archiwum

12.12.2009

Działalność Gospodarcza

Przedsiębiorcy posiadający zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przed 1 stycznia 2008r., zawierające określenie tej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 2004, mają obowiązek do końca roku 2009, dostosować wpisy do nowego PKD 2007. Co ważne, zarówno wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jak i jego zmiana zwolnione są z opłat skarbowych.

Wniosek potrzebny do uaktualnienia danych można pobrać w pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. lub ze strony internetowej www.ksiaz-wlkp.pl (bip-działalność gospodarcza). Wyjaśnienia i klucze powiązań, do PKD można znaleźć, rónież na stronie internetowej naszego urzędu www.ksiaz-wlkp.pl (bip-działalność gospodarcza), lub na stronie GUS www.stat.gov.pl (w kolumnie po prawej stronie – Klasyfikacje- PKD 2007 lub PKD 2004).