Aktualności

06.02.2019

Rada Miejska w Książu Wlkp. ma nową Radną

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego pierwsza niedziela lutego wyznaczona została na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. W ich następstwie 14. Radnym (a w zasadzie Radną) ksiąskiego organu stanowiącego, została Pani Bogumiła Maria Andrzejczak z Książa Wlkp.

Przypomnijmy, iż powodem dla którego Wojewoda zarządził w Książu Wlkp. wybory uzupełniające, była rezygnacja z funkcji Radnego Pana Bohdana Kaczmarka, wybranego do Rady jesienią ubiegłego roku.

Samo obsadzenie mandatu w ksiąskim okręgu nr 2, w skład którego wchodzą ulice: Zaciszna, Jana Pawła II, J. Kilińskiego, Łąkowa, 1 Maja, Plac Kosynierów, Powstańców, Stacha Wichury, Wolności, nastąpiło bez przeprowadzenia głosowania z uwagi na zarejestrowanie przez Miejską Komisję Wyborczą tylko jednej listy kandydatów. Upływ zatem terminu do dokonania zgłoszenia listy tak naprawdę przesądził już o wyborze kandydata. Nie mniej jednak dopiero 3 lutego Komisja mogła protokolarnie stwierdzić wynik wyborów. Samo natomiast objecie mandatu przez nowo wybraną Radną, nastąpi z chwilą złożenia ślubowania, co zapewne będzie miało miejsce na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Wprawdzie wybór Pani Bogumiły Andrzejczak uzupełnia skład ksiąskiej Rady, nie mniej jednak organ ten nie będzie jeszcze pracował w komplecie. Ustawowy skład Rady w gminach liczący do 20 tys. mieszkańców, to 15 Radnych. Tymczasem na skutek zrzeczenia się mandatu przez Radnego Pana Marka Celkę, co miało miejsce 31 grudnia 2018 r., ksiąska Rada z początkiem stycznia liczyła 13 osób. Wojewoda Wielkopolski otrzymawszy zatem informację o rezygnacji Radnego, zarządził w naszej Gminie kolejne wybory uzupełniające. Tym razem dotyczyć one będą okręgu nr 10, tj. sołectwa Mchy i odbędą się w ostatnią niedzielę marca, 31 dnia tego miesiąca.