Aktualności

08.10.2018

Biały Marsz Przeciwko Przemocy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, obchodzonego corocznie 2 października, w pierwszy poniedziałek miesiąca, ulicami naszego miasta przeszedł Biały Marsz Przeciwko Przemocy. W zorganizowanym z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pochodzie, udział wzięły zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe z pracownikami OPS-u i Burmistrzem Książa Wlkp., Pan Teofilem Marciniakiem, na czele.

Młodzież przygotowała transparenty, a dzieci z przedszkola - białe kwiaty, którymi obdarowywały przechodniów. Wszyscy częstowani byli słodyczami zasponsorowanymi przez 2 ksiąskie markety: Lida i Ada.

Pracownicy socjalni we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Śremie oraz kuratorami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie, zorganizowali w szkołach, cykl spotkań profilaktycznych dotyczących tematu przeciwdziałania przemocy. Ksiąski Ośrodek zaplanował również szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli. Poświęcone zagadnieniom przemocy domowej oraz procedurze wdrożenia Niebieskiej Karty spotkania, odbędą się 9 i 10 października, a poprowadzi je Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zarazem kurator sądowy - Pan Ireneusz Ratajczak.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. planuje, aby podobne działania na stałe wpisały się w harmonogram gminnych działań profilaktycznych, a sam przemarsz organizowany był corocznie.

Galeria