Aktualności

25.05.2018

Rusza III edycja ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku - już po raz trzeci - mieszkańcy naszej Gminy mają możliwość współdecydowania o sposobie wydatkowania części środków budżetowych, potocznie nazywanych budżetem obywatelskim lub partycypacyjnym. Dzięki korzystaniu z jego mechanizmów, zainteresowane osoby mogą zgłaszać różnego rodzaju inicjatywy służące zaspokojeniu lokalnych potrzeb.

Zarówno pierwsza, jak i druga edycja BO spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony biorących w niej udział, mieszkańców. W następstwie pierwszej z nich - w ubiegłym roku, w Chrząstowie - powstał Przystanek zadumy, miłości i zabawy, a w Chwałkowie zorganizowano - zresztą po raz pierwszy w Gminie - Bieg kolorów. Z kolei w roku bieżącym - na skutek wyboru ksiąskiej społeczności - w Chwałkowie Kościelnym zagospodarowany zostanie teren przy tamtejszej świetlicy, a w Zaborowie powstanie siłownia zewnętrzna. Dla chrząstowskiej OSP zakupiono defibrylator.

Tymczasem chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w konsultacjach dotyczących III edycji Budżetu Obywatelskiego - już na rok następny, 2019. Rozpoczną się one w poniedziałek, 4 czerwca i potrwają aż do połowy października br. Kwota, jaką zaplanowano do wykorzystania w ramach bieżącej edycji, to 100 000 zł, przy czym wartość zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 50 000 zł. W ten sposób, podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym, możliwość pewnego „zwycięstwa” otrzymują dwa zgłoszone zadania.

Szczegółowe zasady, tryb dokonywania konsultacji oraz harmonogram prac, określone zostały w Zarządzeniu Nr 74/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Poza zapisami uwzględniającymi unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, treść regulującego konsultacje zarządzenia, nie uległa zmianie. Zarówno ten dokument, jak i wszystkie inne, przydatne mieszkańcom informacje, w tym także wzory niezbędnych dokumentów, znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy www.ksiaz-wlkp.pl , w zakładce Budżet Obywatelski.

Dziękując mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie w proponowaną ideę budżetu obywatelskiego, liczymy na pomyślną jego realizację, także w roku bieżącym.