Aktualności

22.08.2017

Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 października do 31 października br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.